Ruh sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent SÖNMEZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : mbulentsonmez@trakya.edu.tr