Ruh sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bülent SÖNMEZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : mbulentsonmez@trakya.edu.tr